Advies? 0634138432

Geldtekort op korte termijn

Vakantiegeld, belastingen, een grote investering die is gedaan vanuit rekening courant, een debiteur die nog niet heeft betaald. Een geldtekort kan op korte termijn zomaar een probleem worden. Ik adviseer u over het in balans houden van uw geldstromen.

Ondanks dat ze bedrijfseconomisch goed draaien, kampen veel bedrijven regelmatig korte of langere tijd met een lege bankrekening. De redenen zijn legio: het werkkapitaal is niet in balans, seizoensinvloeden, de financiering is te krap vergeleken met de bankstand, een grote klant weigert binnen de afgesproken termijn te betalen. Als specialist op het gebied van financieringen regel ik uw geldstroom optimaal in en breng ik zo rust.

Liquiditeit analyseren

Bij het oplossingen van liquiditeitsproblemen is het allereerst zaak om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Dat begint met een grondige analyse van de liquiditeitspositie. Waar loopt het spaak, waarom precies daar, wat gaat er fout? Vervolgens is het de kunst om naar oplossingen te zoeken. Qua liquiditeit heeft de ondernemer tal van knoppen waaraan hij kan draaien: verhoging van het rekening-courantkrediet, de hoogte van de aflossingen beter aan laten sluiten bij de actuele situatie, betere betalingsafspraken met debiteuren en crediteuren maken, een kleinere voorraad aanhouden, de mogelijkheden onderzoeken van een flexibele financiering. Ik adviseer u gericht over de beste keuze.

Liquiditeitsbegroting en rapportages

Zeker qua liquiditeit is het essentieel dat u voortdurend de vinger aan de pols houdt. Dat lukt alleen wanneer u tijdig de juiste financiële informatie krijgt. Ik help u daar gericht bij en coach u vervolgens naar meer financieel inzicht. Samen duiken we in de liquiditeitsbegroting, lezen we managementrapportages en monitoren we de liquide gang van zaken. Zo krijgt u tijdig inzicht in een eventueel tekort en kunt u zelfs bij calamiteiten gericht schakelen door te kiezen voor factoring of grote vorderingen op debiteuren te verkopen.