Advies? 0634138432

Groei en toekomstplannen

Uw bedrijf naar de volgende levensfase brengen. Daar hoort een gezond en up-to-date financieringsplaatje bij dat de continuïteit van uw onderneming geen moment in gevaar brengt. Mijn kennis en ervaring helpen u bij de volgende stap met uw bedrijf.

Uw bedrijf is passend gefinancierd. Mooi! Maar past die financiering ook bij de volgende stap in de ontwikkeling van uw bedrijf? Is de continuïteit gewaarborgd? En heeft u voldoende armslag om te kunnen schakelen wanneer de markt verandert, financiële en economische ontwikkelingen uw pad kruisen? De kern van een goed gefinancierd bedrijf is, dat ze tijdig en volgens plan kan inspelen op positieve en negatieve ontwikkelingen binnen en buiten het bedrijf.

Gerichte begeleiding

Als financieel specialist in bedrijfsfinancieringen is het mijn specialisme om ondernemers qua financiering te begeleiden bij het zetten van de volgende stap met hun bedrijf. Mijn werkwijze is gedegen en doorzichtig. Samen spreken we uw plannen door, kijken we kritisch naar kansen en bedreigingen en vertalen we ze in financiële gevolgen. Vervolgens dienen zich een aantal cruciale vragen aan: is de verwachte groei met de bestaande financiering op te vangen, kunnen investeringen uit eigen middelen worden betaald, kan de financieringsbehoefte omlaag door bijvoorbeeld betere afspraken te maken met klanten en leveranciers en lagere voorraden aan te houden? Zo ja, dan volstaat de huidige financiering.  Is het antwoord nee, dan moet de financiering op de schop. Maatwerk is nu aan de orde. De bestaande financiering(en) moet immers naadloos aan de nieuwe financiering worden gekoppeld.  Met mijn jarenlange ervaring presenteer ik altijd een afgewogen keuze uit de verschillende financieringsvormen en aanbieders.

Sturen op KPI’s

Ondernemers die de volgende stap met hun bedrijf willen zetten, doen er goed aan te sturen op managementinformatie. Ze hebben elk moment inzicht in de (financiële) gang van zaken binnen het bedrijf en houden qua liquiditeit en investeringsbehoefte de vinger aan de pols. Als specialist op het terrein van bedrijfsfinancieringen en geldstromen kijk ik gericht met ondernemers mee en adviseer ik. Daarbij werk ik nauw samen met bijvoorbeeld de accountant. In driehoekverband houden we elk vanuit onze eigen discipline de ontwikkelingen binnen het bedrijf in de gaten en sturen we gericht op de verschillende KPI’s (kritische prestatie indicatoren).