Duurzaam investeren in de Achterhoek - Hoe regel je de bedrijfsfinanciering en de subsidie?

Groen ondernemen is de nieuwe norm. Duurzaam en innovatief ondernemen in de Achterhoek biedt uit bedrijfseconomisch perspectief volop kansen. Bedrijven die duurzaam, innovatief en circulair ondernemen hebben de toekomst. 

Dit kan zijn van bijvoorbeeld investeringen in energiebesparing en duurzame inzet van mensen. Voorbeelden van maatregelen voor energiebesparing en energieopwekking zijn  zonnedaken, bijbehorende energieopslag, restwarmteprojecten, aardwarmte, warmtepompen, LED verlichting en isolatie.

Waarom in de Achterhoek duurzaam ondernemen?

•    maatschappelijk verantwoord ondernemen waarbij het milieu gebaat is
•    bedrijf op voorsprong brengen, betere concurrentiepositie 
•    verbetering van rendement, verspilt minder energie en minder energiekosten
•    aandacht voor klantwaarde en imago
•    verbetering personeelsbeleid
•    vroegtijdig inspelen op toekomstige regelgeving en verplichtingen van de overheid

Energiescan voor ondernemers in Achterhoek:

De Samenwerkende Industrie Kringen Achterhoek (SIKA) heeft een samenwerkingsverband tot stand gebracht. Zij helpen je, om duurzamer te ondernemen en energiekosten te besparen en kunnen een onafhankelijk advies verzorgen met energiescans.  Het energieadvies geeft aanbevelingen om de energiekosten te verlagen en de weg naar duurzaam ondernemen in te slaan. Per voorgestelde maatregel zie je de investering, welk voordelen deze oplevert en welke praktische gevolgen elke maatregel heeft. Diverse gemeenten ondersteunen de Doe-Scan met een subsidie.  Zie bijvoorbeeld achterhoek onderneemt duurzaam en subsidie scan gemeente Oost-Gelre

Vanuit RVO is er eveneens veel informatie beschikbaar. Weet jij of jouw bedrijf moet voldoen aan de informatieplicht Wet milieubeheer in 2019? Gebruik de Wetchecker energiebesparing en ga aan de slag. https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/Wetcheckerenergiebesparing/

Subsidies en financiering 

De overheid stimuleert duurzaam ondernemen. Voor het nemen van energiebesparende maatregelen zijn er verschillende financiële en fiscale regelingen. Maak je al gebruik van financiële regelingen voor duurzaam ondernemen?

Er zijn regelingen vanuit Achterhoek en landelijke regelingen. RVO.nl heeft een subsidiewijzer en voert de subsidie en financieringsregelingen uit. (filter op Duurzaam ondernemen). Voor ondernemers in gemeente Berkelland is er bijvoorbeeld subsidie voor energiebesparing ZIe subsidieregelingen RVO en Gemeente Berkelland Subsidie Energiebesparing.


De financiering zonnepanelen op bedrijfspanden wordt stuk eenvoudiger. Kijk hiervoor ook  financiering zonnepanelen bij bank.

Diverse banken en overige financieringspartijen juichen investeringen in duurzaamheid toe. Er zijn verschillende regelingen- en financieringsvormen waar gebruik van gemaakt kan worden. 

Wil je als Achterhoeker ook Anpakken en zoek je hulp voor de bedrijfsfinanciering voor duurzame investeringen?  

Wil je goed voorbereid aan de slag met je investerings- en financieringsplan en haalbaarheid hiervan vergroten? Ik help je als onafhankelijk intermediair voor bedrijfsfinanciering. Ik ben gevestigd in de Achterhoekse Gemeente Oost-Gelre.  Ik zorg ervoor dat er, indien gewenst, verbindingen gelegd worden met andere Achterhoekse (subsidie)adviseurs/specialisten om de duurzame investering en financiering te realiseren.  Bel mij gerust voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Financieel Doordacht
Guido Reusen
 06-34138432. 


 

Geschreven door: Guido Reusen

Ondernemersadviseur