Advies? 0634138432

Tegemoetkoming Energiekosten MBK - TEK

Mkb-ondernemingen, waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale omzet, kunnen vanaf 21 maart de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen. De TEK-regeling is een tijdelijke tegemoetkoming voor de gestegen gas- en elektriciteitskosten van energie-intensieve mkb-bedrijven. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd en loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

De TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor MKB-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de omzet.

Met behulp van deze tegemoetkoming krijgen energie-intensieve mkb’ers meer adem om hun bedrijfsmodel toekomstbestendig te maken. Mkb-ondernemingen bij wie de energiekosten minimaal 7% bedragen van de omzet en die voldoen aan de overige voorwaarden van de regeling, ontvangen een vergoeding van maximaal € 160.000. De compensatie bedraagt 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde zogenoemde drempelprijs. De drempelprijs is vastgesteld op € 1.19 per kuub gas en € 0,35 per kilowattuur elektriciteit.

Is jouw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvang je binnen een aantal weken het voorschot op de subsidie. Het voorschot bedraagt 35% van de totale subsidie.

Voor meer informatie en aanvraag zie website RVO TEK

Op de website van RVO.nl is ook meer informatie te vinden over de subsidies en regelingen waarmee ondernemingen kunnen verduurzamen en energie kunnen besparen. Subsidie- en financieringswijzer RVO

Geschreven door: Guido Reusen

Ondernemersadviseur