Advies? 0634138432

Waarom maakt u wel een periodieke afspraak bij uw tandarts, maar niet bij uw huisbankier?

Bijna iedereen weet dat tandpijn erg pijnlijk kan zijn. We willen het gebit daarom gezond houden om tandpijn zoveel mogelijk te voorkomen. Elk halfjaar naar de tandarts gaan voor een controle van ons gebit zijn we gewend. Een gezond gebit is uitsluitend mogelijk door goed poetsen en door tijdig (kleine) werkzaamheden uit te laten voeren door de tandarts. Het tijdig aanpakken van tandsteen, kleine gaatjes of tandvleesbehandeling zorgt ervoor dat mogelijke grote kosten van een kroon of verwijderen van een kies bespaard kunnen blijven.  De vervolgafspraak wordt vaak al een halfjaar vooruit gepland. Kortom de tandheelkundige zorg is in Nederland goed en structureel geregeld. Deze werkwijze en zorg vinden wij belangrijk en fijn en voorkomt veel tandpijn.

Bij een financiering van een bedrijf was dat in het verleden ook zo. De zakelijk accountmanager van de bank kwam minimaal 1 per jaar proactief langs voor een koffiedrinkgesprek. Hierbij werden de jaarcijfers, ontwikkelingen van het bedrijf, de branche en regio besproken. De accountmanager kende de klant, dacht mee en gaf hierbij (strategisch) advies en eventuele benodigde wijziging in de financieringsopzet en/of tarieven werden snel geregeld. De bedrijfsfinanciering bleef up to date en bleef op een gezonde- en passende manier ingericht. 

De financieringswereld is veranderd. Bij grote financieringen komt de accountmanager graag langs om de ontwikkelingen of het investeringsplan te bespreken. Voor kleine- en middelgrote financieringen wordt u uitgenodigd op de bank en kunt u de cijfers digitaal uitwisselen via de nieuwe standaard SBR Banken.
Maar wat gebeurt er structureel/proactief vanuit de bank bij bestaande kleine en middelgrote klanten?  Veelal hebben de ondernemers geen, beperkt of onregelmatig contact met de vaste contactpersoon van de bank. Banken staan overigens de laatste tijd wel weer vaker open om een bedrijfsfinanciering van een andere bank over te nemen. 

De aandacht van de vaste contactpersoon van de bank voor u kan door opschaling van de bank onderbelicht zijn. Dit kan zorgen voor ongezonde/niet flexibele en/of mogelijk dure financiering. Vaak merkt u deze ‘financieringspijn’ niet direct en sluimert dit in der loop der tijd gewoon in mede omdat u er niet op gefocust bent. Het kan ook zijn dat iemand anders dan de huisbankier u er u wijst, bijvoorbeeld een onafhankelijk adviseur voor bedrijfsfinanciering. 

Welke ‘financieringspijnen’ komen er onder andere bij een onafhankelijk adviseur voor bedrijfsfinanciering naar voren: 

  • De historisch hoge aflossingsverplichtingen van de bedrijfsfinanciering die niet meer passend zijn bij de actuele   situatie van het bedrijf. Dit beïnvloedt de cashflow negatief;
  • Investeringen zijn betaald uit rekening-courant en belemmert de groei en zorgt voor mogelijk voor onnodig    hogere rentekosten;
  • Geen goede werkkapitaalpositie (debiteuren, crediteuren, en voorraadpositie/mate van kredietgebruik bij de       bank);
  • Jaarcijfers worden door banken niet altijd of minder frequent opgevraagd. Dat kan ook nadelen hebben                 wanneer de zgn. rating van uw bedrijf flink verbeterd is, omdat uw bedrijf financieel beter presteert. Uw                rentecondities kunnen daardoor bijvoorbeeld bij een automatisch gegenereerd renteverlengingsvoorstel hoger   zijn vastgesteld omdat uw rating niet geactualiseerd is. Hoe beter de rating hoe beter de financieringscondities. 

Waarom laat u uw gebit wel periodiek controleren, maar niet uw bedrijfsfinanciering? Door veranderingen bij de bank is dit niet altijd mogelijk, echter u bent daarvoor niet uitsluitend afhankelijk van uw huisbankier. 

Als onafhankelijk adviseur en intermediair voor bedrijfsfinanciering kan ik als specialist deze dienstverlening wel bieden. Met als doel: uw bedrijfsfinanciering structureel gezond houden. Dit kan door pro-actief/periodiek te klankborden. Door uw financiële situatie/financieringswijze te bespreken en te blijven volgen kan er tijdig geschakeld worden. Net als bij de tandarts zorgt dit ervoor dat het bedrijf geen kiezen hoeft te laten trekken of een kroon moet laten te plaatsen.

Ik geef u en uw bedrijf graag tijd en aandacht door afspraken structureel in te plannen.  Hierdoor ken ik uw bedrijf en kan ik ook beter ‘preventief onderhoud’ voorstellen of ‘poetstips’ geven.  

Mogelijk komt u erachter dat er kosten bespaart kunnen worden of zijn er door een optimalisering van de financieringsstructuur betere (groei)kansen voor het bedrijf. Uw ambities of dromen waar maken en/of de continuïteit van uw bedrijf beter waarborgen.

Kortom wilt u een gezonde bedrijfsfinanciering en deze financiële/bankzaken niet te lang laten liggen, tijdens een ‘ouderwets koffiedrinkgesprek’ kan ik bekijken wat ik voor u en uw bedrijf kan betekenen. Bel mij: 06-34138432

Guido Reusen
Financieel Doordacht
Gezonde bedrijfsfinanciering
 

Geschreven door: Guido Reusen

Ondernemersadviseur